REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

§ 1 Adres sklepu internetowego, sprzedawcy

Józef Grabowski
F.H.U.InterOgrody
Wygiełzów ul.Oświęcimska 16
32-551 Babice
REGON: 122536097
NIP: 676-136-78-69

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

3. Warunkiem zakupu jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Poprzez formularz znajdujący się na sklepie internetowym.

b) Poprzez adres e-mail zamieszczony na stronie sklepu.

2. Informacja o realizacji zamówienia będzie wysyłana na adres e-mail klienta. Może zaistnieć też sytuacja, że osoba prowadząca sklep internetowy będzie kontaktowała się telefonicznie z klientem.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podane prawidłowych danych przez Klienta, w celu dalszej jego realizacji.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli podane przez klienta dane budzą zastrzeżenia co do ich prawdziwości i rzetelności.

5. Klient składający zamówienie dokonuje wyboru określonego towaru.

6. W przypadku wybrania formy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane od chwili odnotowania przyjścia przelewu na konto sklepu.

7. W przypadku wybrania formy płatności gotówka – płatność przy odbiorze zamówienie będzie realizowane od chwili wpłynięcia zamówienia na nasz portal internetowy.

§ 4 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności przy zamówieniu:

a) Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru.

c) Płatność przy odbiorze w siedzibie firmy

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Wyjątek stanowi jeśli klient zamawia ilość większą niż znajduję się na stanie, a Firma InterOgrody musi zamówić pod klienta dany asortyment.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta zapisanej w formularzu podczas składania zamówienia, Sklep może wysłać obraz faktury VAT przy pomocy poczty elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:

a) Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

2. Sprzedający zastrzega sobie 14 dni na zwrot pieniędzy od czasu otrzymania przesyłki zwrotnej.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. (kontakt@interogrody.pl)

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.