GEOWŁÓKNINA 200g/m2 2x50m

480,00 zł

Geowłókniny – grupa płaskich geosyntetyków wykonanych z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, łączonych ze sobą w procesie igłowania, przeszywania lub kalandrowania (termicznie). Geowłókniny spełniają następujące funkcje: drenaż, filtracja, separacja, wzmacnianie, ochrona geomembran. Dobór parametrów geowłókniny zależy od przeznaczenia i funkcji jakie ma spełniać.

More details

Filtracja i drenaż

Geowłóknina jest syntetycznym filtrem, którego struktura przestrzenna tworzy siatkę złożoną z włókien elementarnych i porów o określonej średnicy. Skuteczność filtrowania zależy od tzw. rozmiaru porów O90 oraz gęstości powierzchniowej (gramatury). Cząsteczki materiału, którego średnica jest mniejsza od O90 zostaną przepuszczone przez filtr, pozostałe będą zatrzymane. Dzięki tym cechom możliwe jest odprowadzanie wody w każdej płaszczyźnie włókniny.

Separacja

Połączenie wodoprzepuszczalności oraz mechanicznych właściwości geowłókniny powoduje, że jest to świetny materiał separujący. Ta funkcja jest wykorzystywana szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Włóknina chroni przed przemieszczaniem kolejnych warstw podbudowy względem siebie. W przypadku braku separacji materiały konstrukcyjne ulegają stopniowemu mieszaniu się z gruntem rodzimym, co w konsekwencji prowadzi do zapadania się całości.

Ochrona i wzmacnianie

Przy budowie obiektów naziemnych, takich jak wysypiska opadów, baseny, czy oczka wodne istnieje ryzyko uszkodzenia warstw izolacyjnych pomiędzy podłożem a materiałami składowanymi. skutkiem czego są różnego rodzaju nieszczelności oraz wycieki do gruntu. Zastosowanie geowłóknin stanowi ochronę i zapobiega niepożądanym uszkodzeniom geomembran.

Obszary zastosowań geowłókniny:

 •  systemy drenażowe, odwadniające, sączki,
 •  chodniki, ścieżki rowerowe, alejki,
 •  drogi publiczne, drogi tymczasowe,
 •  ogrody dachowe, jako podkład do basenów i oczek wodnych,
 •  parkingi, podjazdy, boiska sportowe,
 •  wysypiska odpadów/ochrona geomembran,
 •  budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych,
 •  balastowanie rurociągów,
 •  naprawa pokrycia dachowego.

Korzyści wynikające z zastosowania geowłóknin:

 •  zapobieganie procesom kolmatacji (zamulania),
 •  poprawa nośności gruntów,
 •  redukcja kosztów inwestycji,
 •  wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych,
 •  oszczędność czasu i uproszczenie technologii wykonania,
 •  brak negatywnego wpływu na środowisko.
  • Szerokość: 2 m
  • Długość: 50 m
  • Nominalna gęstość powierzchniowa: 200 g/m2
  • Masa: 15 kg
Szerokość3 m